Malo Pozorište Duško Radović

Општа Служба

Јелена Гаврић, Извршна продукција и односи са јавношћу Марина Стјеља, Секретар
Мара Миловановић, Манипулант и дистрибутер улазница
и пропагандног материјала
Мирјана Новаковић, Манипулант и дистрибутер улазница
и пропагандног материјала
Бранимир Ђурић, Набављач Драгица Јовановић, Руководилац хигијенског одржавања
Недељко Давидовић, Кафе кувар Јелена Ђурица, Финансијски директор
Стојанка Николић, Контиста Ирина Гергинов Потић, Организатор продаје
Љиљана Томашевић, Организатор продаје Александар Петровић, Организатор продаје
Душан Јовић, Благајник билетар Дарко Врбњак, Благајник билетар