Malo Pozorište Duško Radović

Општа Служба

Јелена Гаврић, Оперативни директор Дарко Врбњак, Благајник билетар
Марина Стјеља, Секретар Недељко Давидовић, Кафе кувар
Јелена Ђурица, Финансијски директор Бранимир Ђурић, Набављач
Стојанка Николић, Контиста Мара Миловановић, Манипулант и дистрибутер улазница
и пропагандног материјала
Ирина Гергинов Потић, Организатор продаје Мирјана Новаковић, Манипулант и дистрибутер улазница
и пропагандног материјала
Александар Петровић, Организатор продаје Драгица Јовановић, Руководилац хигијенског одржавања
Душан Јовић, Благајник билетар